Як провести самоаналіз уроку

Як провести самоаналіз уроку

Сучасна педагогічна діяльність вимагає від вчителя постійного вдосконалення професійних навичок. Цей процес неможливий, якщо своєчасно не проводити самоаналіз уроку. Кожен вчитель зобов 'язаний володіти такою елементарною методикою самоконтролю для відстеження ефективності застосовуваних форм навчання. Самоаналіз уроку проводиться викладачем у присутності контролюючих органів або членів адміністрації. Тільки після його виступу присутні колеги обговорюють заняття.

Доцільність самоаналізу

Багато молодих педагоги недооцінюють важливість такої процедури. Вони вважають, що тільки присутні на уроці повинні його аналізувати. Але практика показує, що нехтування цією процедурою не дозволяє контролюючим органам повною мірою оцінити всі плюси і мінуси роботи педагога. Вчитель часто починає переривати обговорення, яке проводиться колегами, і вносити несвоєчасні уточнення. Щоб уникнути таких неприємностей, виконується самоаналіз уроку самим педагогом відразу після його закінчення. Якщо грамотно провести таку процедуру, можна акцентувати увагу на своїх позитивних моментах, пояснити недоліки і відразу запропонувати шляхи вирішення проблем, що виникли. Такий самоаналіз тільки доведе професіоналізм вчителя і не дозволить присутнім перевіряючим зосередитися на недоліках.

Зразкова схема самоаналізу уроку

Якщо методичною службою освітнього закладу не розроблена певна схема, то можна скористатися наведеною нижче.

 1. Детальна інформація про вчителя: освіта, стаж роботи та ін.
 2. Дата проведення заняття.
 3. Характеристика уроку: тема, структура, тип, програмне обґрунтування.
 4. Інформація про клас та актуальність обраних форм і методів роботи безпосередньо для даного колективу.
 5. Дидактичне забезпечення уроку (триєдина мета).
 6. Відповідність змісту заняття завданням і цілям, поставленим учителем.
 7. Раціональне використання робочого часу, дотримання стандартних норм. Самоаналіз уроку в початковій школі обов 'язково повинен включати інформацію про врахування вікових особливостей і наявність фізкультурної паузи.
 8. Обґрунтування використання або відсутності на занятті інтерактивного обладнання, посібників, відповідного оформлення.
 9. Проведення грамотної корекційної роботи викладача на уроці: коментування правильності вибору діяльності учнів та їх відповідей.
 10. Створення сприятливого психологічного середовища на занятті. Сьогодні до навчального процесу пред 'являються високі вимоги щодо створення комфортної робочої обстановки.
 11. Мета: досягнута вона чи ні, якщо так, то за допомогою яких завдань. Самоаналіз уроку передбачає грамотне обґрунтування її досягнення, оскільки це є основною характеристикою ефективності навчального процесу.
 12. Висновки про зміст своєї подальшої самоосвіти та актуальність такого вибору.