Як писати рецензію до дипломної роботи?

Як писати рецензію до дипломної роботи?

Дипломна робота завжди здається з рецензією на неї. Рецензія до диплома - це обов 'язковий документ. Він є характеристикою дипломної роботи. Рецензію складає незалежний фахівець після ознайомлення з текстом.

Як писати рецензію: план

Слово "рецензія" є обов 'язковим реквізитом документа, його пишуть заголовними літерами по центру. У деяких вишах вгорі зазначається назва навчального закладу та кафедри, від якої представлений автор дипломної роботи. Але найчастіше все ж обмежуються найменуванням документа і зазначенням, на чию саме працю вона написана. У рецензії обов 'язково повинні бути такі розділи: новизна та актуальність, оцінка змісту по головах, чим відрізняється дана робота, яким є її практичне значення, можливо, рекомендації щодо впровадження у навчальний або робочий процес, також слід звернути увагу на недоліки, наприкінці рецензії зазначається рекомендована оцінка. Ви вже маєте уявлення про те, як писати рецензію. Далі слідує формулювання "студент заслуговує присвоєння... (кваліфікація) за... (спеціальність) ". Наприкінці пишеться слово "рецензент", вказується вчений ступінь і звання, а також місце роботи, ставиться підпис, який обов 'язково розшифровується.


Як писати рецензію: розділи

Описуючи новизну і актуальність роботи, можна скористатися введенням: там ця інформація є. При оцінці змісту тексту потрібно вказати, чи відповідає він поставленим цілям і завданням. Також необхідно коротко написати про структуру і зміст. Оцінюючи практичну значущість дипломного проекту, слід вказати, в чому вона полягає. Мабуть, найголовніший розділ рецензії той, де описуються недоліки і виносяться зауваження по роботі. Він дуже важливий, і підійти до його написання необхідно з усією відповідальністю. Слід зрозуміти, що недолік у дипломі повинен бути обов 'язково, оскільки меж досконалості не існує, але він не повинен псувати загального позитивного враження від цієї праці.

Як написати відгук на дипломну роботу

Ви знаєте, як писати рецензію, але вам ще може стати в нагоді інформація про те, як писати відгук на диплом. Він має свої особливості. Практично це відгук на наукову статтю з невеликими відмінностями. Зазвичай його пише керівник дипломного проекту, але нерідко це доводиться робити рецензенту. Що ж має бути у відкликанні? Заголовок виглядає так: "Відгук/Про роботу студента .../Над випускною кваліфікаційною роботою на тему: / «…». У відкликанні є обов 'язкові розділи: в одному з них коротко характеризується процес дипломного проектування, також необхідно оцінити роботу, відзначити її гідності та недоліки, позначити практичну значущість і вказати рекомендовану оцінку. Наприкінці підпис з розшифровкою. Оскільки розділи рецензії та відкликання дуже схожі, ми обмовимо тільки зміст першого з них. Коротка характеристика процесу проектування включає оцінку здібностей студента, його вмінь і навичок. Немає нічого складного в написанні рецензії або відкликання.