Що таке тоталітарний режим? Основні риси тоталітарного режиму. Приклади тоталітарних режимів в Європі

Що таке тоталітарний режим? Основні риси тоталітарного режиму. Приклади тоталітарних режимів в Європі

Відомо, що є різні форми і типи політичних систем. Однією з найцікавіших є тоталітаризм. І хоча в сучасному суспільстві такий устрій держави не підтримується, навіть сьогодні залишаються країни, в яких уряд контролює всі сфери життя громадян. Давайте розберемося, що таке тоталітарний режим, які його особливості, плюси і мінуси. Чи залишаються сьогодні держави з подібною політичною системою?

Що таке тоталітарний режим?

Це форма правління державою, при якій права громадян сильно ущемлені, з боку спецслужб здійснюється постійний контроль над усіма сферами життя людей, засоби масової інформації ніколи не проводять розслідування і не виступають проти офіційного уряду, опозиція у владі або взагалі відсутня, або є "кишеньковою", тобто не йде проти правлячої партії і навіть контролюється нею.

Вважається, що даний тип політичної системи виник у ХХ столітті, проте самі ідеї системи з 'явилися ще раніше. Сьогодні тоталітарний політичний режим займає перше місце за ступенем недемократичності, і в історії він отримав цілком певне місце серед форм державного правління. Вперше термін "тоталітаризм" став використовувати Муссоліні в 1925 році. Саме їм встановлений режим цілком відповідав тому, що сьогодні прийнято вважати тоталітаризмом.

Критерії тоталітаризму

Говорячи про те, що таке тоталітарний режим, доречно привести основні характеристики цього політичного устрою:

 • Існує масова партія, яка буквально зростається з державою і концентрує в собі всю владу. Найчастіше партія тісно пов 'язана з військовими структурами. Вона створена недемократичним способом і будується навколо однієї особистості ‒ лідера.
 • Велике значення має ідеологія. Тоталітаризм та ідеологія ‒ речі, дуже тісно пов 'язані один з одним. Тут завжди є своя "Біблія", а саму ідеологію може визначати лідер партії, причому він має можливість змінити своє рішення протягом доби. Так було в 1939 році, коли в СРСР уряд раптом став вважати, що нацистська Німеччина не є більше ворогом соціалізму. Більш того, система Німеччини вважалася кращою, а демократія буржуазного Заходу - помилковою. До речі, ця думка протрималася в СРСР протягом двох років, поки Німеччина не напала на СРСР.
 • При тоталітаризмі економіка і виробництво повністю контролюються урядом. Більше того, освіта, дозвілля громадян, ЗМІ та інші сфери життя також контролюються державою.
 • У тоталітарній державі є дуже жорсткий поліцейський контроль, який за типом своєї діяльності близький до тероризму. Тобто поліція може легко застрелити людину (вина якої в суді не доведена) без будь-яких наслідків для себе. Суди якщо і присутні, то вони є на 100% залежними і приймають тільки ті рішення, які завгодні уряду або особисто лідеру.

Це і є основні риси тоталітарного режиму.

Інакомислення

При даному політичному устрої особиста думка громадян з приводу офіційного шляху розвитку держави забороняється, якщо вона не відповідає офіційному. Догматизм, інші ідеології знаходяться під найсуворішою забороною, тому у громадян рідко виникають думки про те, що їх держава проводить неправильну політику. Однак якщо подібні думки і є у людей, то вони їх приховують. В іншому випадку людину за інакомислення можуть посадити у в 'язницю без будь-яких доказів її провини.

При тоталітаризмі відсутні політичні партії (крім правлячої). У нацистській Німеччині, наприклад, існував закон, який прямо забороняв утворення інших партій. Тепер ви більш розумієте, що таке тоталітаризм, але це ще не все.

Види

Політичний устрій держави є складним, і його залежно від особливостей можна розділити на певні види. Зокрема, виділяють "лівий" і "правий" тоталітарні режими, які мають між собою багато спільного, але в той же час відрізняються один від одного.

Правий

Один з найжорсткіших і найвідоміших тоталітарних режимів в Європі є так званий правий тоталітаризм, при якому існує ідея расової та етнічної переваги одного народу над іншими. При цьому ринкова економіка зберігається, існує інститут власності, але головне ‒ існування ідеї переваги. З історії ми знаємо, що праві тоталітарні режими в Європі були представлені двома формами:

 1. Фашизм в Італії. Тут основна ідея полягала у відродженні великої Римської імперії. Фашизм був покликаний очистити і відновити "народну душу", а також забезпечити ідентичність громадян на культурній або етнічній основі.
 2. Німецький націонал-соціалізм. Тут існувала ідея переваги арійської раси над іншими, а вищою нацією проголошувалася німецька. Основна ідеологія зводилася до відтворення німецького рейху і боротьби за чистоту нації. Всі чужорідні елементи винищувалися, і в першу чергу це стосувалося євреїв. Також націонал-соціалізм мав соціальну опору у вигляді екстремістськи налаштованих середніх верств суспільства. Важливо відзначити, що при націонал-соціалізмі агресивний лад держави був спрямований не проти громадян. Він завжди шукав зовнішнього ворога у вигляді інших народів. Цим націонал-соціалізм відрізняється від комунізму, який більшою мірою був спрямований проти класового ворога ‒ власних громадян.

Лівий тоталітаризм

На відміну від правого, лівий тоталітарний політичний режим спирається на планову економіку і повністю знищує ринок. Відмінні приклади країн з даною формою правління: СРСР, КНДР, Куба, Китай, В 'єтнам. Вона базується на ідеології марксизму-ленінізму, яка передбачає:

 1. Побудова суспільства, де будуть задовольнятися потреби всіх громадян.
 2. Скасування приватної власності та створення повністю регульованої економіки.
 3. Головну роль пролетаріату.
 4. Можливість створення комунізму в усіх країнах.
 5. Перехід до нового суспільства через диктатуру пролетаріату.

Якщо при "правому" тоталітарному режимі в Німеччині в якості соціальної основи використовувалися екстремістськи налаштовані громадяни, то при "лівому" соціальну основу складає пролетаріат і нижчі класи. А всі інші класи з даної ідеології визнаються непрогресивними, тому дії влади спрямовуються на їх викорінення. На практиці це означало ліквідацію приватної власності та селянства. А для створення "світлого майбутнього" можуть використовуватися будь-які способи, в тому числі і терор.

Якщо порівнювати ліві і праві пристрої з тоталітарним режимом в Іспанії, що встановився в 1939 році, то устрій Франко (диктатор Іспанії) не отримав масової соціальної бази (на відміну від тієї ж нацистської Німеччини), а держава не намагалася встановити жорсткий контроль над громадянами своєї країни.

Ситуація сьогодні

І хоча подібна форма політичного устрою сьогодні є менш популярною і активно критикується різними політичними лідерами, експертами та ЗМІ, вона все одно встановлена в деяких державах. Зокрема, найвідомішими є тоталітарний пристрій КНДР (саме ця країна сьогодні миготить по телеканалах). Також в Зімбабве до недавнього часу була встановлена диктатура Мугабе, хоча зовсім недавно там був здійснений військовий переворот, в результаті якого диктатор втратив свою владу. Втім, влада військових також встановлює тоталітаризм у країні.

Ще однією країною зі стійкою диктатурою є Судан з президентом Омаром Хасаном на чолі. Не можна забувати і про Саудівську Аравію з її монархією і тоталітарним пристроєм. Це дозволяє зробити висновок, що історія тоталітарних режимів триває.

Ув 'язнення

Тепер ви знаєте, що таке тоталітарний режим, які його основні особливості і форми. Можливо, це найгірша з можливих форм правління, яка найчастіше призводить до революції, перевороту і навіть до громадянської війни.