Особливості ділових відносин: форс-мажор

Особливості ділових відносин: форс-мажор

Зобов 'язання сторін у ділових відносинах повинні виконуватися належним чином. В іншому випадку сторони несуть відповідальність за порушення тієї чи іншої умови. Звільнення від відповідальності може бути можливе тільки за домовленістю або відповідно до закону. У більшості випадків відповідальність виключається, якщо виконання зобов 'язань неможливе внаслідок так званої непереборної сили.

Визначення поняття

Форс-мажор - це ситуація, яка не залежить від волевиявлення сторін, її не можна передбачати, а також запобігти або контролювати її наступ. Такі обставини носять стихійний характер, до них, як правило, неможливо підготуватися.

Елементи форс-мажорних обставин:

 1. Незалежність від волі сторін (якщо подія залежить від волевиявлення якоїсь зі сторін, вона не може бути віднесена до форс-мажорного).
 2. Непередбачуваність (якщо обставини можна передбачити, а, отже, заздалегідь підготуватися до них, то їх не можна віднести до категорії "форс-мажор").
 3. Абсолютна неможливість протистояти ситуації (якщо подією можна керувати хоча б частково, то форс-мажорною обставиною його назвати не можна).

Особливості договірних відносин

Щоб уникнути непорозумінь під час настання форс-мажорних обставин, у відповідних розділах договорів зазвичай закріплюють коло подій, які можуть бути віднесені до даної категорії. Узагальнений перелік таких ситуацій: природні катастрофи, страйки, військові дії і теракти, революції, перебої в роботі електрики. Цікаво те, що заборонні заходи держави до форс-мажорів відносити не прийнято, як і економічну кризу. Ті події, які відбулися через необережність або недотримання законів сторонами, не можуть звільняти їх від виконання зобов 'язань належним чином. Форс-мажор може мати різні наслідки: як часткове звільнення від відповідальності сторін, так і повне припинення договірних відносин сторін. Також договором може бути визначено отримання додаткового періоду часу на виконання покладених зобов 'язань, повернення сплачених коштів або поділ збитків, які спричинив за собою форс-мажор. У договорі можуть бути описані такі положення:

 • обставини, що відносяться до форс-мажорної ситуації;
 • процедура повідомлення про те, що настав форс-мажор;
 • вживаються сторонами заходи;
 • наслідки для сторін.

Види форс-мажорних обставин

Форс-мажор може бути постійним або ж тимчасовим. При постійному, як правило, договірні зобов 'язання припиняються. Коли має місце тимчасовий форс-мажор, сторони не виконують свої зобов 'язання деякий час. Після відповідальність поновлюється. Це відбувається тоді, коли дія подій, що спричинили форс-мажор, припиняється. Можна виділити такі види непереборної сили:

 • природні катаклізми (буря, повінь, епідемія, землетрус, виверження вулкана, посуха, тайфун тощо);
 • військові ситуації (повстання, державний переворот, війна тощо);
 • трудові конфлікти (страйк тощо):
 • транспортні проблеми (аварія, недостача вагонів залізничного транспорту, неможливість використання морського, повітряного, залізничного транспорту).