Основні фактори виробництва: поняття, структура, складені елементи

Основні фактори виробництва: поняття, структура, складені елементи

Сучасне виробництво і його складові

До якої б економічної школи не належали ті чи інші вчені, всі вони солідарні в одному: фундаментом будь-якої економічної системи є виробництво. З точки зору громадської структури виробництво є цілеспрямований процес, в ході якого, впливаючи на навколишнє середовище, людина створює все необхідне для свого існування і подальшого розвитку. Одним з основних показників виробництва служать економічні ресурси і фактори виробництва.

Перші - це складові елементи, з яких створюються ті чи інші економічні блага. Фактори виробництва - це те, без чого неможливо налагодити сучасне виробництво. Особливу роль серед них відіграють основні фактори виробництва - людина, праця, капітал, інформація. Крім того, більшість сучасних вчених особливу роль у сучасній економічній системі віддають підприємницькій здатності.

Праця та її особливості як фактора виробництва

Одним з головних ресурсів, що входять в поняття "основні фактори виробництва", є праця. Цим терміном зазвичай називається сукупність умінь і навичок, що використовуються тією чи іншою людиною в процесі своєї діяльності. Від якості праці кожної людини залежить якість продукції, що випускається всім підприємством в цілому. Крім того, даний фактор має безпосередній вплив на такі найважливіші показники, як трудомісткість, продуктивність виробництва, фондовіддача і матеріаломісткість. Аналізуючи всі ці компоненти, можна зробити висновок про ефективність того чи іншого виробництва.

Капітал і його основні елементи

Наступною найважливішою складовою поняття "" основні чинники виробництва "" є капітал. Під ним найчастіше розуміють основні фонди підприємства (корпуси будівель, верстати та інше обладнання, сировину), людський потенціал, що включає в себе всю сукупність знань, умінь і навичок всіх працівників даної організації, а також інформаційний капітал, який став грати визначальну роль саме в останні десятиліття. Капітал за своєю суттю - це матеріальна складова економічних ресурсів того чи іншого підприємства. Без нього немислима нормальна діяльність, без нього підприємство просто не зможе існувати. 

 Сутність постійних факторів, їх місце в сучасному виробництві

Говорячи про капітал, слід особливо виділити постійні фактори виробництва. Під цим терміном зазвичай розуміють ті ресурси, використання яких є для компанії життєвою потребою. Одним з найважливіших постійних факторів служать так звані неповернуті витрати, тобто ті, які неможливо буде повернути ні за яких обставин.

Земля як найважливіша складова виробничого процесу

Основні фактори виробництва неможливо уявити без земельної території. Головною особливістю цього ресурсу є його обмеженість і граничність. Водночас не можна корисність землі зводити виключно до наявності корисних копалин. Земля цінна сама по собі, оскільки саме на ній розташовуються всі будівлі і споруди підприємства.

Підприємництво та його роль у сучасній економіці

В останні роки, розглядаючи основні фактори виробництва, вчені-економісти обов 'язково виділяють такий ресурс, як здатність до підприємницької діяльності. Вся справа в тому, що людина, яка береться за здійснення того чи іншого виробництва, повинна володіти не тільки прекрасною теоретичною підготовкою, але і найрізноманітнішими практичними навичками, а також вміти йти на виправданий ризик.