Інформатизація суспільства на сучасному етапі

Інформатизація суспільства на сучасному етапі

У зв 'язку з постійним і різким збільшенням кількості інформації людині стає досить важко в ній орієнтуватися. Відбувається зростання документообігу. Зростає розумове навантаження. Через величезну кількість даних люди просто не можуть ними скористатися повною мірою, оскільки їхні можливості часто досить обмежені. В результаті інформаційної революції сталася криза, і перед людьми постала необхідність виходу з неї. Саме тому потрібна інформатизація суспільства. Це означає необхідність здійснення діяльності, спрямованої на поліпшення умов щодо задоволення інформаційних потреб людей у всіх сферах життя суспільства. Недостатня грамотність, низький рівень інформаційної культури, відсутність бажання ускладнюють процес інформатизації. У зв 'язку з цим держави прагнуть до поліпшення якості освіти, збільшення інвестицій у дослідження, підвищення якості праці. 

Розвиток комп 'ютерних технологій

З появою комп 'ютерів інформатизація суспільства стала можливою. Тому велике значення приділяється комп 'ютеризації населення. Завдяки комп 'ютерним технологіям серед цілого потоку інформації можна знайти все, що необхідно. Розвиток інших галузей тісно взаємопов 'язаний з цифровими технологіями. Саме тому інформатизація суспільства призвела до збільшення продуктивності праці, з 'явилася можливість систематизації та зберігання необхідних даних.


Суспільство вважається інформаційним за наявності таких умов:

  • будь-яка людина безкоштовно або за плату може отримати потрібну для життєдіяльності інформацію в будь-який зручний час;
  • сучасні інформаційні технології виробляються і доступні кожному індивіду в суспільстві;
  • наявність розвинених прапорів, що забезпечують створення інформаційних ресурсів, необхідних для науково-технологічного прогресу;
  • відбувається автоматизація у сферах управління та виробництва;
  • розширюються сфери інформаційної діяльності.

Роль інформатизації в розвитку суспільства

В ході історії було кілька інформаційних революцій, в результаті яких відбувалися кардинальні стрибки в розвитку людства. Перша виникла через винахід писемності, що призвело до можливості передачі знань подальшим поколінням. Другий інформаційний бум стався у зв 'язку з книгодрукуванням, що суттєво збільшило знання людей.

 Після винаходу електрики з 'явилися телефон, телеграф, радіо, які дозволили ефективно і швидко передавати інформацію. Виникнення комп 'ютерів дало сильний поштовх розвитку, що призвело до накопичення нових знань, можливості швидкого пошуку необхідних даних, обміну досвідом та ін. Інформатизація суспільства може мати і негативні наслідки. Зокрема, великий вплив на неї роблять ЗМІ, що призводить до маніпулювання громадською думкою. Крім того, не всі встигають за розвитком, багатьом важко адаптуватися до постійних змін. Розміщення певних відомостей в Інтернеті може негативно позначитися на приватному житті людей. Інформатизація суспільства в даний час - необхідність. Великий потік відомостей не дозволяє сприймати їх повною мірою. Саме тому держава має виділяти кошти на постійний розвиток інформаційних технологій.