Глухоніма мова: як багато ми про нього знаємо?

Глухоніма мова: як багато ми про нього знаємо?

Спілкування - це важливий процес взаємодії людини з навколишнім середовищем. Оскільки глухонімі люди не можуть спілкуватися звичною для нас мовою, вони використовують спеціальний засіб спілкування.

Що таке глухоніма мова?

Мова для глухонімих - штучно створений спосіб спілкування між членами суспільства, які не в змозі розмовляти і сприймати промову на слух. Такий спосіб ґрунтується мовою жестів і має глибоке коріння.

Короткий екскурс в історію мови жестів

Сьогодні залишається невирішеним питання про те, що з 'явилося раніше: звукова мова або жестикуляція. Хоча багато відсилань вказують на те, що мова жестів використовувалася раніше, ніж звукова мова. Доказом цього служать наскельні малюнки і багато інших археологічних об 'єктів. Жестикуляція використовувалася не тільки при наявності недоліків мови, але і була основним ритуальним компонентом у деяких племенах. Наприклад, раніше жінка, яка втратила чоловіка, мала розмовляти за допомогою жестів рівно рік. Глухоніму мову також активно використовували ченці в епоху Середньовіччя. І це не дивно, адже мова жестів дає можливість спілкуватися, не порушуючи при цьому обітниці мовчання.

Сьогодні мова жестів має не такий високий соціальний статус, як звуковий. Його використовують для спілкування в основному ті люди, які мають проблеми з мовним апаратом. Таким чином, він втратив свій загальноприйнятий характер.

У чому відмінність між мовою жестів і звуковою мовою?

Насправді, звукова мова менш ефективна, ніж мова глухонімих. Слова у звуковій мові виражаються за допомогою фонем, мінімальних одиниць мовлення, які відображають звуки. Для позначення кожної літери використовується окремий звук. У жестикулюванні окремі жести можуть позначати як окремі літери, так і цілі слова, що є дуже зручним способом подачі інформації. Також звичний нам спосіб спілкування є вербальним (з вживанням слів), а глухоніма мова - невербальною (без вживання слів, але з використанням символів, жестів).

Насправді кожен з нас використовує невербальний спосіб спілкування практично кожен день. Те, як людина дивиться, сидить, ходить, жестикулює, характеризує його як особистість. Якщо глухоніма людина не може використовувати звичний для нас спосіб спілкування, то ми можемо з легкістю використовувати мову жестів глухонімих. Навчання не забере багато сил, зате дасть можливість розмовляти менш зрозумілою для оточуючих мовою, а також розуміти мову глухонімих.

Де використовується мова жестів?

Існує думка, що невербальне спілкування використовують тільки глухонімі люди для передачі інформації між собою. Але це твердження вкрай помилкове. Глухоніма мова використовується в багатьох сферах людської діяльності. Будь-яка людина для надання мови більшої експресивності використовує жести. Вони можуть бути як зрозумілі співрозмовнику, так і приховані від розуміння, але вони несуть конкретну інформацію про психологічний стан людини.

Часто можна побачити, що в новинах крім звукової та письмової мови інформація показана за допомогою жестикуляції. Інформацію подає спеціальний диктор, який ідеально знає мову жестів і може моментально перекласти текст зі звичайної мови на жестову мову.

Жестикуляцію використовують також водолази і космонавти, адже вони працюють там, де неможливо говорити за допомогою звуків через відсутність кисню. Кіно, театр, перекладацька діяльність, політика, медицина - все це сфери, в яких можливе вживання спеціального виду спілкування, а цей список можна доповнювати вічно. Але найголовніше це те, що вивчивши мову жестів, ми зробимо життя глухонімих людей трохи легшим, адже кожному з нас потрібне спілкування. Як вивчити мову глухонімих? Самовчитель - найкращий засіб.

Відмінності в мові глухонімих

Кожна мовна система має в собі складну структуру. Не є винятком і мова глухонімих. Навчання цій мові має включати в собі розуміння, що для кожної країни і навіть окремого регіону правила мови будуть відрізнятися. Мова жестів використовує жести як для позначення конкретних слів, так і для окремих літер. Метод позначення окремих літер є більш розпросраненим, а окремими жестами позначаються тільки найбільш розпросранені слова. Також у мові глухонімих можуть використовуватися як одна, так і дві руки.

Заучування такої системи також може відрізнятися. Великою проблемою є той факт, що в різних країнах і регіонах мова глухонімих істотно відрізняється, і якоїсь єдиної системи мови глухонімих немає, що ускладнює її вивчення.

Як вивчити мову глухонімих?

Володіння будь-якою мовою - дуже корисне вміння, яке допомагає нам у всіх сферах діяльності. Сьогодні вивчити будь-яку мову легко, головне - прагнути до цього. Не є винятком і мова жестів глухонімих. Навчання можна почати з підбору відеоматеріалів, переглядом таблиць із зазначенням того, який знак позначає ту чи іншу букву.

Є й спеціально розроблені сайти для вивчення мови глухонімих. На таких сайтах не тільки подається матеріал, а й дається завдання на перевірку вивченого матеріалу. Таким чином теорія підкріплюється практикою. Безліч груп у соціальних мережах орієнтовано на вивчення мови жестів, але такий спосіб подачі інформації слід використовувати тільки тоді, коли вже відомі деякі ази мови жестів. За допомогою спеціалізованих груп можна отримувати нову інформацію щодня. Якщо потрібно швидко вивчити мову глухонімих, самовчитель може допомогти в цьому. Зазвичай у самовчителях матеріал подається структуровано, і це робить розуміння будови мови жестів легкою.