Форми навчання в педагогіці: класика і сучасність

Форми навчання в педагогіці: класика і сучасність

Вивчаючи педагогічну літературу та її теорію іноді люди підміняють поняття методу та форми навчання. Що ж полягає в цих визначеннях? Форми навчання в педагогіці - це характер орієнтованої діяльності. Інакше кажучи, спеціально організована діяльність вчителя і учнів, що протікає за встановленим порядком і режимом.

Основні форми навчання

В основі форми лежить головний метод, що передбачає спосіб спільної діяльності учасників освітнього процесу з метою вирішення поставлених завдань. Форми навчання в педагогіці знайомі кожному. З ними постійно стикаються учні та їхні наставники, студенти та викладачі. Це всім відомі: урок


, домашня, позакласна та контрольна роботи; додаткові та факультативні заняття; курсові та реферати, консультації. Сюди ж включаються олімпіади, гуртки, конкурси тощо.

Урок як загальноприйнята форма навчання

Колективною формою навчання виступає урок. Він займає певний проміжок часу, передбачає постійний склад учнів, де всім дається однаковий навчальний матеріал. На кожному уроці викладач ставить дидактичні цілі і завдання, підбирає наочний матеріал. Педагоги прагнуть застосовувати на уроках різноманітні методи та прийоми, сучасні форми навчання. Можна говорити про класифікацію уроків за типами:

1) уроки у вигляді лекції являють собою монолог вчителя на певну тему (найчастіше, завдяки майстерності педагога, подібні заняття носять характер бесіди);

2) лабораторні заняття, на яких відпрацьовуються отримані вміння та навички;

3) перевірочні уроки (контрольні роботи, тестування);

4) комбіновані уроки.


Заглянемо в недалеке майбутнє

Інноваційні форми навчання

передбачають впровадження нових технологій: це і проектна діяльність, інтегровані заняття, години, проведені у формі дискусій або ділових ігор. В отриманні знань школярем цінується не тільки їх глибина, а й те, наскільки він зможе застосувати їх у реальному житті. Визубрити матеріал і чітко відповісти кожному під силу, а ось проаналізувати і переробити, висловити і обґрунтувати свою точку зору здатний далеко не кожен. Саме тому в умовах реалізації стандартів нового покоління на перше місце ставиться вміння вчителя зацікавити учня, замотивувати його таким чином, щоб той захотів самостійно спробувати вирішити поставлене перед ним завдання. Класичні ж форми навчання в педагогіці, такі, як урок, не завжди здатні зацікавити учня. Проте ця організаційна форма залишається традиційною в сьогоднішній школі.

Традиційний урок

Схема класичного уроку передбачає наступне:

- повторення пройденого матеріалу - відтворення його учням, перевірка домашнього завдання, різні опитування;

- ознайомлення з новим матеріалом, що викладається вчителем, або самостійно знаходимим учнем;

- спроби застосувати нові знання на практиці (наприклад, вирішення завдань);

- отримання домашнього завдання.


На всі часи

Незважаючи на віяння часу, форми навчання в педагогіці майже не зазнають змін. З 'являються нові

, але століттями усталені продовжують своє існування. Сьогодні в загальноосвітніх школах використовується класно-урочна форма, в якій важливо пам 'ятати про індивідуалізацію навчання. У процесі навчання передбачається забезпечити максимальну ефективність в індивідуальній роботі з учнем, щоб кожна дитина могла успішно виконати вимоги програми.