Факторний аналіз чистого прибутку: методи, етапи

Факторний аналіз чистого прибутку: методи, етапи

Методи проведення аналізу чистого прибутку


Аналіз формування чистого прибутку може бути проведено за допомогою таких методів:


- горизонтальний аналіз, з використанням якого відстежується кожен звітний період у порівнянні з базисним;

- структурний (вертикальний) аналіз, із застосуванням якого здійснюється визначення змін відповідних позицій бухгалтерської та фінансової звітності;

- використання трендового аналізу дозволяє визначити динаміку змін показників за деякі періоди;

- факторний аналіз чистого прибутку визначає динаміку змін ряду показників за обрані періоди.

Етапи аналізу чистого прибутку

Будь-який аналіз прибутку, отриманого до оподаткування, починається з розгляду її динаміки і в цілому, і в розрізі окремих елементів, що відповідають за формування її структури. При цьому повинні бути враховані фактори, які здатні зробити найбільший вплив на розмір прибутку.

 Факторний аналіз чистого прибутку ґрунтується на зовнішніх і внутрішніх показниках. Так, до зовнішніх належать природні та кліматичні умови, соціально-економічне становище, рівень цін на матеріали, сировину та електроенергію, тарифи на транспортні перевезення та регулювання діяльності зовнішньоекономічного рівня. Факторний аналіз чистого прибутку буде недостовірним без урахування таких внутрішніх показників, як номенклатура продукції, що продається, обсяги виручки від реалізації. Також до даної категорії величин можуть бути віднесені структура собівартості продукції та розміри позареалізаційних та операційних витрат.


Використання фінансової звітності при проведенні аналітичної роботи

Аналіз використання чистого прибутку здійснюється на підставі даних, відображених у Звіті про прибутки та збитки. Після проведення певних математичних обчислень, наведених у будь-якому тематичному підручнику, завжди можна сформулювати певні висновки. Наприклад, збільшення загального підсумку прибутку може свідчити про досягнення позитивних результатів у розглядуваному періоді порівняно з попереднім.

Саме факторний аналіз чистого прибутку може достовірно показати, що зростання величини отриманого прибутку являє собою результат позитивних змін певних показників, наприклад, зниження різних витрат. Детальний аналіз отриманого прибутку вже після сплати всіх податків з використанням вертикального методу може включати: розрахунок частки проміжних величин у загальній сумі, прийнятій за сто відсотків; зміна показників у відсотках і грошовому вираженні до підсумкових цифр.

Значення факторного аналізу

Особливого значення при проведенні оцінки фінансових результатів діяльності будь-якого підприємства набуває факторний аналіз чистого прибутку, що є основним елементом прибутку. На зміни в сумі чистого прибутку впливають такі фактори, як зміна балансового прибутку, її питома вага в загальному підсумку, тобто частка податків, відрахувань, штрафних санкцій та інших витрат у загальному прибутку.