Чи розплатиться підприємство за боргами? Коефіцієнт термінової ліквідності допоможе дізнатися

Чи розплатиться підприємство за боргами? Коефіцієнт термінової ліквідності допоможе дізнатися

Одним з елементів аналізу фінансового "" здоров 'я "" є оцінка ліквідності балансу підприємства. Крім складання балансу ліквідності вдаються до розрахунку низки важливих коефіцієнтів, одним з яких є коефіцієнт термінової ліквідності (в англомовній літературі - acid test ratio). Як відомо, ліквідність підприємства характеризує його здатність до погашення в строк наявних боргів, насамперед найбільш строкових. Згадані коефіцієнти дозволяють оцінити цю здатність з урахуванням залучення до виконання зобов 'язань різних категорій майна.

Методика розрахунку

Даний показник, як і всі коефіцієнти ліквідності, може бути представлений у вигляді відношення. Таким чином, щоб розрахувати коефіцієнт термінової ліквідності, необхідно розділити величину активів підприємства з достатньою ліквідністю на суму найбільш термінових боргів. Легко помітити, що всі необхідні для розрахунку дані представлені в бухгалтерському балансі підприємства. Чисельник даного показника, як вже говорилося раніше, включає найбільш ліквідні активи підприємства, тобто ті, які найшвидше можуть прийняти грошову форму. Крім безпосередньо грошових коштів на рахунках фірми і в касі до даної категорії активів прийнято відносити дебіторську заборгованість підприємства, погашення якої має відбутися, якщо боржник буде дотримуватися платіжної дисципліни, протягом року. Іншими словами, тут присутні оборотні активи за вирахуванням запасів, які є найменш ліквідною їх складовою. Необхідно порівняти зазначені активи з короткостроковими зобов 'язаннями компанії, які відображаються в 5-му розділі бухгалтерського балансу. 


Тонкості при визначенні коефіцієнта

Розрахувати коефіцієнт термінової ліквідності можна і більш точно, якщо скрупульознів підійти до відбору активів, що включаються в розрахунок. Наприклад, не всі короткострокові фінансові вкладення насправді можна розглядати як еквівалент грошових коштів, а погашення в строк певної частини дебіторської заборгованості може опинитися під сумнівом. Такі деталі часом можуть внести серйозні похибки в розрахунки.

Прийнято вважати, що в нормальному стані швидка ліквідність характеризується тим, що ліквідні активи повністю покривають найбільш термінові зобов 'язання, тобто значення коефіцієнта перевищує одиницю. При цьому верхньої межі даний показник не має, проте з об 'єктивних причин не може бути більше коефіцієнта поточної ліквідності.

Висока ліквідність це добре?

При аналізі необхідно звернути увагу на той факт, що аномально високий коефіцієнт термінової ліквідності фактично є тривожним сигналом. Звичайно, ліквідність підприємства в цьому випадку не викликає сумнівів, і воно за своїми боргами розплатиться, але ефективність діяльності може бути досить низькою. Природно, при аналізі варто враховувати сферу діяльності підприємства, щоб формувати вірні висновки, так як часом завищена ліквідність може бути економічно обґрунтованою з точки зору конкретного бізнесу. Завданням ж ефективного фінансового менеджменту стає знаходження рівноваги між ліквідністю та ефективністю.