Бюджетний процес: поняття, учасники і стадії

Бюджетний процес: поняття, учасники і стадії

Бюджетний процес включає сукупність регламентованих законом дій, що виконуються органами державного управління та влади, спрямованих на виконання, затвердження, розгляд та первісне складання державного бюджету. Фактично він являє собою діяльність держави та її законодавчих і виконавчих органів, яка безпосередньо пов 'язана з формуванням центрального або регіонального бюджету.

Завдання бюджетного процесу

  • пошук і розподіл державних фінансових і матеріальних ресурсів;
  • розрахунок необхідних у майбутньому звітному періоді витрат і доходів;
  • забезпечення збалансованості бюджету;
  • узгодження стратегічної економічної програми, яка реалізується в державі, та бюджетної політики;
  • перерозподіл ресурсів між центральним і місцевими бюджетами.

Цілі бюджетного планування

Бюджетний процес починається з того моменту, коли приймається рішення про початок складання нового бюджету, і завершується оформленням законодавчими органами звіту про обов 'язковість його виконання. А щоб він вийшов збалансованим, дуже важливо присвятити частину часу плануванню. Можна навіть сказати, що бюджетний процес якраз і починається з планування: визначаються обсяги доходів і витрат, бюджетний результат (профіцит або дефіцит), а також встановлюються форми і методи контролю та регулювання витрачання грошових коштів. Якщо все це добре не обміркувати, то не варто і мріяти про виконання поставлених завдань.


Учасники бюджетного процесу

Серед них можна виділити наступних економічних суб 'єктів:

  • президент;
  • органи виконавчої та законодавчої влади, фінансового контролю (митна служба, податкова інспекція, міністерство фінансів тощо), а також інші органи, які наділені податковими, бюджетними та іншими повноваженнями (рахункова палата, центральний банк та ін.);
  • позабюджетні фонди, засновані державою;
  • основні розпорядники грошових коштів, наявних у бюджеті (міністерства, агентства, служби та будь-які інші відомості, які розподіляють кошти з бюджету між бюджетоодержувачами).

Стадії бюджетного процесу

На першій стадії складається попередній і остаточний проект бюджету на основі макроекономічних показників держави, а також прогнозу соціально-економічного розвитку в наступному році. Також на бюджетний процес завжди впливає обрана на даний період фінансово-бюджетна і податкова політика держави. Далі проект розглядається в парламенті, а потім відбувається складання регіональних проектів бюджету на основі отриманої від фінансових органів інформації. Бюджетний процес закінчується виданням законодавчими органами звіту про виконання прийнятого бюджету. Але до цього його ще повинні розглянути в чотирьох читаннях і опублікувати спочатку у вигляді проекту, а потім і остаточного закону.