Банки Швейцарії: кількість, рейтинг. Банківська система Швейцарії

Банки Швейцарії: кількість, рейтинг. Банківська система Швейцарії

Швейцарська банківська індустрія має давню традицію і з самого початку орієнтувалася на міжнародний ринок. Вона стала безпечним місцем зберігання коштів найбагатших людей світу. Тут зосереджена третина всіх капіталів, розміщених за межами країн їх походження. Що ж з себе представляє банківська система Швейцарії сьогодні?

Поточне положення

Швейцарська фінансова система перебуває в процесі трансформації, причиною якої стала криза 2008 року. Основна увага сьогодні приділяється зміцненню нормативно-правової бази, міжнародному співробітництву, а також забезпеченню стабільності фінансової індустрії та її систем відповідно до рекомендацій "Базель III". Це досягається шляхом підвищення вимог до достатності капіталу і платоспроможності, скороченням короткострокового ризику і вирішенням проблеми вимушеної підтримки системоутворюючих банків.


До останніх належать наступні п 'ять найбільших банків Швейцарії:

 • Credit Suisse AG;
 • UBS AG;
 • Zürcher Kantonalbank;
 • Raiffeisen Switzerland;

Після фінансової кризи парламент країни прийняв ряд поправок до закону про банки, що стосуються достатності капіталу, коефіцієнтів кредитного плеча і вимог до ліквідності. Ставлення до системних банків стало більш суворим. Орган з нагляду за фінансовим ринком FINMA зміцнив свої позиції в управлінні ризиками (в т. ч. правовими і репутаційними) і посилив вимоги корпоративного управління.

Скільки банків у Швейцарії?

В даний час в країні діють 257 ліцензованих банків, з яких:

 • Два є глобальними системно значущими (UBS AG і Credit Suisse AG), а три - системними або банківськими групами (Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen Switzerland і PostFinance).
 • 24 є частково державними кантональними.
 • 62 - регіональними або ощадними.
 • 76 контролюються великими іноземними акціонерами.
 • 24 є швейцарськими філіями іноземних банків.

Рейтинг

Агентство Standard & Poor 's присвоїло наступні рейтинги банкам Швейцарії:

 • ААА: Zürcher Kantonalbank.
 • AA+: Aargauische Kantonalbank, PostFinance AG, Schwyzer Kantonalbank.
 • AA: Banque Cantonale Vaudoise, Basellandschaftliche Kantonalbank, Basler Kantonalnbank, Graubuendner Kantonalbank, Luzerner Kantonalbank.
 • A+: Banque Cantonale de Geneve, LGT Bank AG, UBS AG.
 • A: Credit Suisse AG, Bank J. Safra Sarasin Ltd, VP Bank Verwaltungs- und Privat-Bank AG.
 • A-: Cembra Money Bank AG.

Крім того, рейтинги банкам Швейцарії присвоюють агентства Moody 's і Fitch.

Банківська діяльність

У Швейцарії суб 'єкт бізнесу, який приймає депозити з метою фінансування великої кількості осіб або організацій, вважається банком. Ведення банківської діяльності в країні підлягає ліцензуванню та постійному нагляду з боку FINMA.


Закон про фінансові ринки Швейцарії не проводить відмінності між комерційними та інвестиційними банками, і вони не обмежені у своїй діяльності. Тому вони можуть виступати в якості брокерів цінних паперів, а також здійснювати депозитні та кредитні операції. Для цього банки повинні отримати додатковий дозвіл.

Основними органами, що регулюють діяльність у сфері цінних паперів, є SESTA і FMIA. Крім того, банки Швейцарії можуть управляти колективними інвестиціями. Цей вид діяльності підпорядковується CISA.

FINMA

Даний єдиний контрольний орган фінансового ринку відповідає за нагляд за банками, торговцями цінними паперами, фондовими біржами та колективними інвестиціями, а також приватним страховим сектором. FINMA контролює фінансових посередників з метою запобігання відмиванню грошей і фінансування тероризму.

Це державний орган з окремою правосуб 'єктністю. Незважаючи на те, що FINMA здійснює нагляд самостійно, організація звітує перед Швейцарською федеральною радою, яка затверджує її стратегічні завдання і річний звіт, призначає керівника. Робота органу контролюється парламентом.

Непрямий контроль

Швейцарська система банківського нагляду заснована на непрямій моделі контролю. Банки, філії іноземних банків і фінансові групи повинні призначити зовнішню аудиторську компанію, контрольовану Федеральним органом з нагляду за аудитом. Аудитор допомагає FINMA, розглядаючи річні звіти і перевіряючи, чи відповідає діяльність суб 'єкта законам і положенням про фінансові ринки. FINMA застосовує ризик-контроль, класифікуючи регульовані банки і торговців цінними паперами відповідно до їх значущості:

 • в I категорію входять дуже великі, важливі і складні учасники ринку, які вимагають інтенсивного і безперервного контролю;
 • II категорію складають важливі і складні банки Швейцарії, що підлягають ретельному і постійному спостереженню;
 • до III категорії належать великі суб 'єкти, до яких застосовується модель профілактичного нагляду;
 • IV і V категорії складають банки середнього і малого розміру, за якими досить простого спостереження.

Регуляторний капітал і ліквідність

Дані показники встановлюються відповідно до "Базель III". Оскільки рекомендації є мінімальними, Швейцарія традиційно встановлює більш суворі норми. Банки повинні мати додатковий капітал залежно від розміру та особливостей бізнесу.

Відмінності можна резюмувати наступним чином:


 • можливість часткової відмови від інструментів капіталу у випадках нежиттєздатності;
 • окремі правила щодо зобов 'язань перед швейцарськими пенсійними фондами;
 • можливість прямого вирахування з основного капіталу в якості альтернативи зважуванню ризику активу.

Розрахунок вимог до капіталу

Що стосується кредитних ризиків, банки можуть вибирати між міжнародним стандартом SA-BIS і внутрішнім рейтингом IRB.

Операційні ризики можна оцінювати за допомогою основного показника або стандартного підходу. Банк, що має необхідні ресурси, може вибрати більш складні методи і використовувати індивідуальну методику, схвалену FINMA.

Вимоги до капіталу повинні виконуватися як на рівні установи, так і фінансовою групою. Звітність подається щоквартально і консолідовано - кожні півроку.

Вимоги до капіталу

Капітал (після застосування регулятивних коригувань) повинен становити не менше 8% від активів, зважених з урахуванням ризику, при мінімальному коефіцієнті достатності основного капіталу, що дорівнює 4,5%, і 6% коефіцієнта основного капіталу, зваженого з урахуванням ризику. У цьому контексті активи банків значною мірою відповідають кредитним, ринковим, операційним та ін. ризикам.

Резервний капітал

Станом на 1 липня 2016 року банки Швейцарії повинні мати резервний капітал, що забезпечує відповідність коефіцієнта достатності капіталу вимогам САО для кожної категорії. Якщо мінімальне співвідношення не виконується через непередбачені події, такі як криза в міжнародній або швейцарській фінансовій системі, це не є порушенням, але FINMA встановлює граничний термін для накопичення резервного капіталу.


Контрциклічний буфер

Центральний банк Швейцарії може звернутися до Федеральної ради з проханням про підтримку банками контрциклічного буфера капіталу в розмірі до 2,5% від усіх або частини активів, зважених з урахуванням ризику основного капіталу, якщо це потрібно для забезпечення стійкості банківського сектора в умовах надмірної кредитної експансії. В даний час 2-відсотковий антициклічний буфер застосовується до кредитів, забезпечених житловою нерухомістю.

Розширений контрциклічний буфер

Станом на 1 липня 2016 року банки з сукупними активами не менш ніж 250 млрд швейцарських франків, з яких зобов 'язання перед нерезидентами становлять не менш ніж 10 млрд CHF, або із зобов' язаннями перед нерезидентами більш ніж 25 млрд CHF повинні підтримувати розширений антициклічний буфер у формі базового капіталу. Він розраховується на основі кредитного ризику іноземного приватного сектора.

Ліквідність

Встановлено кількісні та якісні вимоги до мінімальної ліквідності для звичайних і системних банків. Фінансові установи повинні щомісяця повідомляти про свій коефіцієнт ліквідності в ЦП.

Банки з привілейованими депозитами в забезпечення своїх зобов 'язань зобов' язані підтримувати додаткові ліквідні активи. Фінансовим групам необхідно підтримувати адекватну ліквідність на консолідованій основі. Нарешті, слід повідомляти про короткострокові зобов 'язання перед одним клієнтом або банком, що перевищують 10% від їх загального обсягу.

Дотримання законності

Зобов 'язання по боротьбі з відмиванням грошей роблять істотний вплив на роботу банків Швейцарії. Фінансові посередники зобов 'язані ідентифікувати особу своїх партнерів і власників рахунків. Крім того, якщо існують підстави для підозри у відмиванні грошей, банки повинні повідомити Швейцарське федеральне управління поліції.


Відносини банку з клієнтами обумовлено договірними зобов 'язаннями. Крім того, фінансові установи зобов 'язані звертати увагу контрагентів на ризики, пов' язані з угодами з цінними паперами, забезпечити найкращі умови виконання операцій і виключити несприятливі ситуації через конфлікт інтересів.

Банки Швейцарії зобов 'язані забезпечити клієнтам конфіденційність. Її недотримання вважається порушенням договірних відносин і може спричинити за собою цивільну та кримінальну відповідальність. Як правило, будь-яке розкриття персональних даних третій стороні, включаючи материнську компанію, наглядовий орган або афілійовану особу, заборонено. У певних обставинах допустимі винятки. Наприклад, у разі запиту про міжнародну судову або адміністративну допомогу, що виходить від державного органу, або за згодою клієнта розкрити інформацію.

Відсоткові ставки

Відсотки в банках Швейцарії досить низькі. Середня ставка за внутрішніми іпотечними кредитами в 2017 р. знизилася до 1,53%. Як і в попередньому році, це зниження охопило всі категорії фінансових установ. Середня процентна ставка за коштами клієнтів впала до 1,93%, а за депозитами - до 0,15%. Найбільше це торкнулося іноземних (0,29%), регіональних і ощадних банків (0,19%), а також Raiffeisen Switzerland (0,20%). Єдиним винятком були фондові біржі, які показали збільшення до 0,19%.

Перспективи

Однією з основних проблем регулювання в майбутньому, ймовірно, буде впровадження нового законодавства, яке кардинально змінить фінансові установи та надані ними послуги. Більш того, недавня реалізація автоматичного обміну інформацією матиме істотний вплив на банківський сектор країни. З 1 січня 2017 р. банківська таємниця більше не перешкоджає передачі даних, що стосуються іноземних клієнтів. Це, в свою чергу, може призвести до прискорення концентрації швейцарської системи управління капіталом.