Аналіз ліквідності балансу: поняття, розрахункові показники

Аналіз ліквідності балансу: поняття, розрахункові показники

Аналіз ліквідності балансу - це один з перших і найважливіших етапів вивчення фінансового стану організації. Він проводиться для того, щоб можна було оцінити платоспроможність підприємства, тобто його здатність вчасно і в повному обсязі розраховуватися за виниклими зобов 'язаннями з постачальниками, кредиторами та іншими учасниками ринку.

Загальні поняття

Аналіз ліквідності балансу полягає у зіставленні величини активів організації, систематизованих залежно від ступеня їх ліквідності та розташованих у порядку убування, і зобов 'язань за пасивами, згрупованих за термінами їх погашення в порядку збільшення цих термінів. При цьому активи і пасиви підрозділюються на окремі групи залежно від їх ліквідності та реалізованості. Головна мета, яку переслідує аналіз ліквідності балансу - це встановлення ступеня покриття активами організації її існуючих зобов 'язань. При цьому термін трансформації активів у гроші (який визначає їх ліквідність) відповідає часу погашення пасивів (терміновості повернення).


Коли баланс вважається ліквідним?

Баланс визнається абсолютно ліквідним, якщо виконуються всі представлені нижче умови:

  • НСО < НЛА;
  • КСП < БРА;
  • ДСП < МРА;
  • ТРА < ПСП.

Пояснення: НСО - найбільш термінові зобов 'язання, НЛА - найбільш ліквідні активи, КСП - короткострокові пасиви, БРА - активи, що швидко реалізуються, ДСП - довгострокові пасиви, МРА - повільно реалізуються, ТРА - важко реалізовуються активи, ПСП - постійні пасиви

Абсолютна ліквідність балансу забезпечується виконанням перших трьох умов. Але якщо остання нерівність не дотримується, аналіз ліквідності балансу показує, що мінімальна умова фінансової стабільності підприємства не дотримується. У цьому випадку у підприємства можна спостерігати брак власних обігових коштів. У теорії, проводячи аналіз ліквідності балансу, можна припустити, що нестача ресурсів по одній групі активів може бути компенсована в грошовій формі надлишком по іншій групі. Однак у практичних реальних платіжних ситуаціях активи підприємства з більшою ліквідністю не можуть бути замінені менш ліквідними.

Розрахункові показники

Аналіз ліквідності та платоспроможності банку або іншого підприємства неможливий без обчислення таких показників:

  1. Поточна ліквідність. Цей показник вказує на платоспроможність (при позитивному значенні) або неплатоспроможність (при своєму негативному значенні) організації, враховуючи майбутні надходження від дебіторської заборгованості в найближчий до теперішнього часу період. За формулою, ТЛ = (НЛА-БРА) - (НСО + КСП).
  2. Перспективна ліквідність. Даний показник являє собою прогнозну платоспроможність, засновану на порівнянні майбутніх платежів і надходжень: ПЛ = МРА-ДСП.

Для того щоб оцінити кредитоспроможність організації в цілому, необхідно розрахувати загальний показник ліквідності. За допомогою даного коефіцієнта можна проаналізувати зміни на підприємстві, що стосуються його фінансів.